Pod Lipą

   2.9 / 6
Elżbieta Wardowska
Słup, 86-330 Mełno
Cena od: 25 zł, miejsc noclegowych: 10

Szklana Góra

   3.67 / 3
Zyta Matuszewska- Retz
Rogóźno - Zamek 12, 86-318 Rogóźno
Cena od: 35 zł, miejsc noclegowych: 16

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.