3

Zagroda Zbyszka

   4.6 / 6
Zbigniew Dorau
Bartlewo 61, 86-230 Lisewo
Cena od: 35 zł, miejsc noclegowych: 20

Gospodarstwo Agroturystyczne Arkadia

   5 / 11
Agnieszka Sankiewicz
Linowiec 23, 86-230 Lisewo
Cena od: 40 zł, miejsc noclegowych: 14

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.