Agrofarma

   5 / 1
Ewa Ziółkowska
Gołaszewo 60 A, 87-820 Kowal
Cena od: 60 zł, miejsc noclegowych: 71

Dworek Janowicki

   0 / 0
Marzanna Senko-Kowalczyk
Kaźmierzewo, 87-832 Lubanie, 87-832 Kaźmierzewo
Cena od: 80 zł, miejsc noclegowych: 11

Grabina

   5 / 1
Halina Alabrudzińska
Wistka Szlachecka 1, 87-815 Smólnik
Cena od: 30 zł, miejsc noclegowych: 15

Łowisko wędkarskie "RYBIE OKO"

   0 / 0
Jerzy Korpal
Kępka Szlachecka 1, Kowal, 87-820 Kępka Szlachecka
Cena od: 0 zł, miejsc noclegowych: 12

Rybakówka

   4.5 / 2
Barbara Dedo
Krzewent 42, 87-820 Kowal
Cena od: 35 zł, miejsc noclegowych: 8

W Zielonym Gaju

   5 / 1
Marek Łatkowski
Krzewent 48 M, 87-821 Baruchowo
Cena od: 0 zł, miejsc noclegowych: 8

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.