Kozdrówka

   1.17 / 4
Irena Szymion
Stanisławki 34, 87-214 Stanisławki
Cena od: 20 zł, miejsc noclegowych: 14

Oaza Zieleni

   0 / 0
Sławomir Nowak
Płużnica 29, 87-214 Płużnica
Cena od: 45 zł, miejsc noclegowych: 8

Ranczo

   0 / 1
Teresa i Boleslaw Topolewscy
Wałyczyk 23, 87-200 Wąbrzeźno
Cena od: 0 zł, miejsc noclegowych: 0

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.