Gospodarstwo agroturystyczne

   4.33 / 3
Urszula Pilarska
Gulbiny 65, 87-522 Ostrowite
Cena od: 40 zł, miejsc noclegowych: 10

Marwin

   5.00 / 1
Marianna Przybylska
Kleszczyn 54, 87-522 Ostrowite
Cena od: 40 zł, miejsc noclegowych: 14

Tomkowo

   4.00 / 2
Marzanna Gawlik
Tomkowo 25, 87-337 Wąpielsk
Cena od: 30 zł, miejsc noclegowych: 12

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.