1
2
H

EkoGościniec "Pachotówko"

   5.00 / 0
Alina i Jacek Krawisz
Gzin 24, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
Price from: 40 zł, sleeps: 27
1
1

Gzinianka

   4.98 / 9
Irena, Jerzy Tomkiewicz
Gzin 76, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
Price from: 50 zł, sleeps: 20
2

Zacisze

   0.00 / 1
Mariola Kuśmierek
ul. Lipowa 32 Gzin, 86-070 Dąbrowa Chełmińska
Price from: 45 zł, sleeps: 13
H

Gospodarstwo Agroturystyczne "Jaśkowa Zagroda"

   0.00 / 1
Janusz Kuffel
Na Skarpie 7, 86-031 Czarnówczyn
Price from: 50 zł, sleeps: 3
H

Gospodarstwo Agroturystyczne "Śliwkowy Sad"

   4.00 / 2
Anna Iwanowska
Strzelce Dolne 40, 86-022 Dobrcz
Price from: 40 zł, sleeps: 0

Agroturystyka Anna i Józef Czerniak

   4.96 / 7
Józef Czerniak
Strzelce Dolne 25, 86-022 Dobrcz
Price from: 35 zł, sleeps: 15

Gospodarstwo agroturystyczne

   5.00 / 1
Mariusz Gibas
Borówno, ul. Szkolna 2, 86-022 Dobrcz
Price from: 25 zł, sleeps: 6

Park Sienno

   0.00 / 0
Krystyna Strońska
ul. Parkowa 1, 86-022 Sienno
Price from: 50 zł, sleeps: 0

Pod Dębem

   5.00 / 1
Bernadetta Żmudzińska
Aleksandrowo, ul. Turystyczna 9a, 86-022 Aleksandrowo
Price from: 40 zł, sleeps: 4

POLA

   5.00 / 1
Krystyna Drzewiecka
Mochle 3, 86-014 Sicienko
Price from: 30 zł, sleeps: 15

Przy Grodzisku

   0.00 / 0
Zenon Łysakowski
Strzelce Dolne 21A, 86-022 Dobrcz
Price from: 100 zł, sleeps: 5

Różana Chatka

   4.94 / 6
Alicja Ożóg
Kozielec 22, 86-022 Dobrcz
Price from: 40 zł, sleeps: 3

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.