Care Farms

Gospodarstwa Opiekuńcze zostały utworzone w ramach projektu „Zielona opieka - gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”. Projekt jest realizowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dotychczas w Polsce dominuje opieka indywidualna nad osobami starszymi, która najczęściej nie obejmuje okresu 8 godzin. GOSPODARSTWO OPIEKUŃCZE jest miejscem świadczenia usług społecznych w oparciu o zasoby tradycyjnego gospodarstwa rolnego. Jest to nowy rodzaj działalności w naszym kraju, z powodzeniem funkcjonujący w Europie (zielone terapie i rolnictwo dla zdrowia). Projekt zakłada rozwijanie opieki prowadzonej w małych grupach, która pozwoli dodatkowo zaspokoić potrzeby w zakresie kontaktów społecznych.

Opieka w gospodarstwach świadczona jest osobom niesamodzielnym przez wykwalifikowanego opiekuna, od poniedziałku do piątku, przez 8 godzin dziennie. Gospodarstwo Opiekuńcze zapewnia: podstawową opiekę bytową, organizowanie czasu podopiecznym, minimum 1 gorący posiłek oraz dostęp do napojów i drobnych posiłków, a także dostęp do prasy i książek.

Link do strony projektu Zielona Opieka:

http://www.opieka.kpodr.pl/

H

Bociany

   5 / 1
Zofia Kulczyk
Bysław 38, 89-510 Bysław
Price from: 35 zł, sleeps: 10

Zielona pestka

   5 / 1
Zofia, Jerzy Pestka
ul.Wczasowa 41, 89-511 Cekcyn
Price from: 40 zł, sleeps: 20

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt dofinansowano ze środków Unii Europejskiej, w ramach pomocy technicznej PROW 2014-2020, z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.
Materiał opracowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.